Objectives of Lionism

Home Objectives of Lionism

(१) सेवा गर्न मानव समूहलाई क्लवको रूपमा स्थापना, दर्ता र अनुगमन गर्नु ।

(To organize, charter and supervise service clubs to be known as Lions clubs.)

 

(२) सेवा कार्यको संयोजना तथा लायन्स क्लबको प्रशासनिक प्रणालीमा एकरूपता कायम गर्नु ।

(To coordinate the activities and standardize the administration of Lions clubs.)

 

(३) विश्वका समस्त विकसित मानवहरुमा एक अर्काप्रति समझदारीको भावना जागृत गराई विकासित गराउनु ।

(To create and foster a spirit of understanding among the peoples of the world.)

 

(४) सुयोग्य नागरिक एवं असल शासनको सिद्धान्तलाई  प्रोत्साहन गर्नु ।

(To promote the principles of good government and good citizenship.)

 

(५) समुदायको नागरिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा नैतिक कल्याणका कार्यहरूमा सक्रिय रुचि लिनु ।

(To take an active interest in the civic, cultural, social and moral welfare of the community.)

 

(६) सबै क्लबहरूलाई मित्रता, भाइचारा र आपसी विश्वासको सुत्रमा आबद्ध गर्नु ।

(To unite the clubs in the bonds of friendship, good fellowship and mutual understanding.)

 

(७) राजनिति र धर्मको विषयमा प्रवेश नगरी समाज सुधारका सबै विषयमा छलफल एवं सरसल्लाहको लागि साझा

चौतारी तयार पारिदिने ।

(To provide a forum for the open discussion of all matters of public interest; provided, however, that partisan politics and sectarian religion shall not be debated by club members.)

 

(ड) सेवा भाव राख्ने व्यक्तिहरूलाई व्यक्तिगत आर्थिक लाभको उद्देश्य नराखी समुदायमा सेवा गर्न प्रोत्साहन गर्नु, वाणिज्य, उद्योग, व्यवसाय, सार्वजनिक कार्य तथा व्यक्तिगत कार्यकुशलतामा वृद्धि हासिल गर्नु, प्रोत्साहन गर्नु र उक्त विषयहरूमा उच्च नैतिकस्तरमा निमित्त उत्साहित गर्नु ।

(To encourage service-minded people to serve their community without personal financial reward, and to encourage efficiency and promote high ethical standards in commerce, industry, professions, public works and private endeavours.)

How can we help you?

Lions Clubs International District 325 M is always there to help answer questions.