Lions Code of Ethics

Home Lions Code of Ethics

(१) आफ्नो व्यवसायको मर्यादाप्रति निष्ठावान रही अथक परिश्रमद्वारा आफ्नो सेवाको उत्कृष्टताको छाप पार्नु

(To show my faith in the worthiness of my vocation by industrious application to the end that I may merit a

reputation for quality of service.)

 

(२) सफलता प्राप्तिका लागि समर्पित रहनु, न्यायोचित पारिश्रमिक वा लाभ माग गर्नु तर अनुचित लाभ वा सहकास्पद कार्य गरी

आत्मसम्मान गुमाएर कुने लाभ वा सफलता स्वीकार नगर्नु

(To seek success and to demand all fair remuneration or profit as my just due, but to accept no profit or success at the price of my own self-respect lost because of unfair advantage taken or because of questionable acts on my part.)

 

(३) आफ्नो व्यवसाय बढाउन अर्काको हानि गर्नु हुदैन भनी सम्झनु आफ्नो सदस्य व सेवाग्राहीप्रति बफादार र आफूप्रति निष्ठावान हुनु। (To remember that in building up my business it is not necessary not Necessary to tear down another's to be loyal to my clients or customers and true to myself.)

 

(४) आफूले अरूका बारेमा सोचेको धारणा वा आचरण सही वा नैतिक भए नभएको शङ्का उत्पन्न भएमा त्यस्ता शङ्का आफैप्रति भएको ठानी समाधान गर्नु

(Whenever a doubt arises as to the right or ethics of my position or action towards others, to resolve such doubt against myself)

 

(५) मित्रतालाई साधन नमानी साध्यको रूपमा स्वीकार्नुपर्छ । सच्चा मित्रता एकअर्काप्रति गरेको काममा होइन, सच्चा मित्रताले केही अपेक्षा गर्दन तर सच्चाभावले प्रदान गरेको सेवा स्वीकार गर्छ।

(To hold friendship as an end and not a means. To hold. that true friendship exists not on account of the service performed by one to another, but that true friendship demands nothing but accept service in the spirit in which it is given.)

 

(६) राष्ट्र, नगर तथा समुदायप्रति आफ्ना दायित्वहरू सदैव मनमा राख्नु र उनीहरूप्रति मन, वचन कर्मको पूर्णरूपमा बफादार हुनु र उनहिरूका निमित्त आफ्नो समय, श्रम एवं साधनहरूलाई समर्पित गर्नु (Always to bear in mind my obligations as a citizen to my (nation, my state, and my community, and to give them my unswerving loyalty in word, act, and deed. To give them freely of my time, Labor and means.)

 

(७) कष्टमा परेकालाई सहानुभूति, निर्वललाई सहायता तथा आवश्यक परेकालाई वस्तु प्रदान गर्नु ।

(To aid others by giving my sympathy to those in distress, my aid to the weak, and my substance to the needy.)

 

(ड) आलोचना गर्दा सावधान रहनु तथा प्रशंसा गर्दा उदार बन्नु, बिगार्ने होइन निर्माण गर्नु ।

(To be careful with my criticism and liberal with my praise; to build up and not destroy.)

How can we help you?

Lions Clubs International District 325 M is always there to help answer questions.